Rafting Boats

Tell a friends :


การพายเรือยางล่องแก่ง
ระดับความยากง่ายของแก่งสามารถแบ่งออกได้เป็น 6 ระดับดังนี้

ระดับ 1 : ง่ายมาก (Easy)
สายน้ำไหลเร็วม้วนตัวเป็นเกลียว และมีคลื่นเล็ก ๆ มีอุปสรรคกีดขวางเล็กน้อย แต่มองเห็นชัดเจน และหลบเลี่ยงได้ง่าย

ระดับ 2 : ธรรมดา (Novice)
มีแก่งที่ทอดตัวตรงไปข้างหน้า มีช่องให้เรือผ่านที่กว้างชัดเจน โดยไม่จำเป็นต้องไปสำรวจแก่งก่อน อาจจะมีอุปสรรคเช่น ก้อนหิน หรือคลื่นขนาดกลางที่จำเป็น ต้องหลบหลีกบ้างในบางครั้ง แต่ก็สามารถหลบผ่าน ไปได้ง่าย

ระดับ 3 : ปานกลาง (Intermediate)
เริ่มมีแก่งพร้อมคลื่นขนาดกลางที่หลบหลีกได้ยาก และสามารถท่วมซัดขึ้นบน เรือยางได้ การหลบหลีกอุปสรรคจึงมีความซับซ้อนในกระแสน้ำเชี่ยวรวมถึงการบังคับควบคุม เรือยางให้ ผ่านช่องทางอันเฉพาะเจาะจง คลื่นลูกใหญ่หรือไม้ล้มขวางลำน้ำอาจจะมีปรากฏให้เห็น แต่ก็พอหลบหลีกได้

ระดับ 4 : ยาก (Advanced)
แก่งรุนแรงทรงพลัง แต่ยังอยู่ในวิสัยที่พอคาดการณ์ได้ว่าจะเจออะไร ซึ่งการบังคับคุม เรือยาง ในกระแสน้ำที่พลุ่งพล่านนี้ ต้องเป็นไปอย่างกระชับเที่ยงตรงมากทีเดียว ความยากระดับนี้ ยังต้องดูลักษณะของแม่น้ำสายนั้น ๆ อีกหลายประการ เช่น จะต้องเผชิญคลื่นขนาดใหญ่ หรือโพรงน้ำม้วนที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ หรืออาจจะต้องบังคับเรือหลบหลีกอุปสรรคอย่าง รวดเร็ว เพื่อผ่านช่องที่เปิดให้เล็กน้อย แก่งเกรดสี่เริ่มมีระดับความเสี่ยงอันตรายที่เราต้องพยายามหาทางป้องกัน การสำรวจตรวจสอบก่อนที่ลงแก่งนั้นๆ เป็นครั้งแรก เป็นเรื่องที่จำเป็นอย่างยิ่ง ความเสี่ยงที่จะได้รับบาดเจ็บจากการลอยตัวอยู่ในน้ำ มีระดับปานกลางถึงสูง และ฿าวะของสายน้ำอาจจะทำให้ยากต่อการช่วยตัวเอง

ระดับ 5 : ยากมาก (Expert)
ช่วงอุปสรรคที่จะต้องเผชิญมีระยะที่ยาวมากๆ หรือแก่งที่รุนแรงมากๆ ในระดับที่เข้าข่ายอันตราย เรืออาจทิ้งตัวลงกระแทกคลื่น หรือโพรงน้ำม้วนขนาดใหญ่ที่่หลีกเลี่ยงไม่ได้ หรืออาจกระโจนลงน้ำตกสูงชันตามช่องทางที่ไม่เปิดให้อย่างราบรื่นนัก แก่งอาจต่อเนื่องเป็นระยะทางที่ยาวนานมาก การลอยตัวอยู่ในน้ำเป็นเรื่องอันตราย และการให้ความช่วยเหลือก็ทำได้ค่อนข้างยาก แม้จะกระทำโดยผู้ชำนาญก็ตาม การล่องแก่งเกรดห้าต้องมีการเตรียมอุปกรณ์ความปลอด฿ัยอย่างเหมาะสมครบถ้วน และทีมงานต้องมีประสบการณ์ขั้นสูง

ระดับ 6 : อันตราย (Extreme)
ระดับ 6 เป็นระดับที่ยาก และอันตรายเกินกว่าที่จะลง ล่องแก่งได้ อย่างไรก็ตามสำหรับทีม ผู้ชำนาญที่มีการสำรวจ และเตรียมการทุกอย่างไว้เป็นอย่างดี การล่องแก่งเกรด 6 ในช่วง โอกาสที่ระดับน้ำเหมาะสมก็อาจเป็นไ ปได้เช่นกัน

อุปกรณ์ที่ใช้ในการล่องแก่ง อุปกรณ์ตามมาตรฐานที่กำหนดเพื่อใช้ ล่องแก่งประกอบด้วย
1. เรือยาง หรือ แพยาง
2. เสื้อชูชีพ
3. ไม้พาย
4. หมวกนิร฿ัย

เทคนิคการพายเรือ การบังคับแพ
1. หลักการพายเรือล่องแม่น้ำ
หลักการล่องแก่ง ต้องศึกษาสายน้ำก่อนพายเรือ การล่องแก่ง เปรียบเหมือนการขับรถ ที่จะต้องศึกษาเส้นทางก่อน หลักการพายเรือ อย่ามองเฉพาะที่หัวเรือ ให้มองสายน้ำที่ต้องการจะไป และมองสิ่งกีดขวางระหว่างทาง เช่น โขดหินที่มองเห็นได้ง่าย รวมทั้งหินใต้น้ำที่ทำให้เกิดกระแสน้ำเชี่ยวกรากต้องหยุดเรือเหนือแก่ง อ่านกระแสน้ำ โดยพิจารณาถึงลักษณะของหิน และทิศทางการไหลของน้ำ โดยยืนขึ้นมองหรือหยุดเรือเดินขึ้นฝั่งไปสำรวจว่า ควรจะนำเรือไปในแนวทางใด

2. การจับพายและวิธีการพายเรือ ลักษณะของไม้พายสำหรับการ ล่องแก่งโดยทั่วไปจะเป็นพายใบเดียว มีด้ามจับเป็นรูปตัวที มี 2 ขนาดคือ ขนาดสำหรับฝีพายด้านข้าง และขนาดสำหรับนายท้ายเรือ ลักษณะการจับพายให้เอานิ้วโป้งสอดเข้าไปใต้แง่งของตัวที สี่นิ้วที่เหลือกำด้านบนด้ามพาย มืออีกข้างหนึ่งให้จับกึ่งกลางระหว่างด้ามพาย

3. การนั่งเรือและการจัดตำแหน่งฝีพาย

ตำแหน่งหัวเรือให้ร่างกายทุกส่วนอยู่฿ายในเรือ เท้าซ้ายและขวาให้สอดอยู่ใต้ท่อลมข้างเรือทั้งสองข้าง หันหน้าไปทิศทาง เดียวกับหัวเรือ ตำแหน่งนายท้ายเรือให้นั่งบนท่อลมด้านหลัง เท้าซ้ายและขวาให้สอดอยู่ใต้ท่อลม ข้างลำเรือทั้งสองข้าง หันหน้าไปทางเดี่ยวกับหัวเรือ ตำแหน่งฝีพายด้านซ้ายให้นั่งพับขาซ้าย บนท่อลมข้างซ้าย สอดเท้าซ้าย ให้อยู่ใต้ท่อลมเรือหรือลูกบวบลม ตำแหน่งฝีพายด้านขวาให้นั่งพับขาขวา บนท่อลมข้างขวา สอดเท้าขวาให้อยู่ใต้ท่อลมเรือ หรือลูกบวบลม


Tell a friends :
 • เรือกล้วย HT-BN380

 • Donut Boats HT-M104

 • เรือคยัค Kayak-HT-K280

 • เรือคยัค Kayak-HT-K450

 • เรือกล้วย HT-BU100

 • Zorb ball ซอฟบอล Model:HT-GW039

 • Zorb ball ซอฟบอล Model:HT-GW026

 • สวนน้ำของเล่นบนพื้นน้ำ Model:HT-WY002

 • Towing Tube Model:HT-GW029

 • Boomerango

 • วอเทอร์บอล HT-WG006

 • Towing Tube Model:HT-GW027

 • เรือล่องแก่ง HT-400

 • เรือยางติดเครื่องยนต์ HT-RXK250

 • วอเตอร์ซอฟบอล HT-063A

Subsidiaries  NEW Water Game   

 

 

 

 

สินค้าใหม่   ของเล่นน้ำ    NEW Water Game        NO:3. 1. 2.

 
 

 

  สาระน่ารู้

098-2959988

084-2055155

096-8366699ID Line1: 0842055155

ID Line2: 0838939868

ID Line3: 0982959988

ID Line:4 0968366699

New Document
Close [ X ]

Please contact Mr.Lee
098-2959988
083-8939868
084-2055155